RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

31 Ocak 2011 Pazartesi

Tarih ve Zaman/Time and History

"Geri dönüşü olmayan zaman, hükmedenin zamanıdır; ve bu zamanın ilk ölçüsü hanedanlıklardır. Yazı onun silahıdır. Dil, yazıyla birlikte bilinçlerarası dolayım olarak tam bağımsız gerçekliğine ulaşır. Ama bu bağımsızlık, toplumu oluşturan dolayım olarak ayrı iktidarın genel bağımsızlığıyla özdeştir. Yazıyla birlikte, artık canlıların dolaysız ilişkisine taşınmayan ve bu ilişkiye aktarılmayan birbilinç ortaya çıkar: Kişiliksiz bir hafıza, toplumu yönetmenin hafızası. 'Yazılar devletin düşünceleri;arşivler ise hafızasıdır'(Novalis)"

Guy Debord/Gösteri Toplumu
(Bölüm5, Tarih ve Zaman, başlık 131)

Çeviri: A Ekmekçi&O. Taşkent

*

"...This irreversible time is the time of those who rule, and the dynasty is its first unit of measurement. Writing is the rulers’ weapon. In writing, language attains its complete independence as a mediation between consciousnesses. But this independence coincides with the independence of separate power, the mediation that shapes society. With writing there appears a consciousness that is no longer carried and transmitted directly among the living — an impersonal memory, the memory of the administration of society. “Writings are the thoughts of the state; archives are its memory” (Novalis). "

Guy Debord/The Society of the Spectacle
(Chapter 5: Time and History, 131)

Translated by Ken Knabb.

Hiç yorum yok: