RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

6 Ocak 2011 Perşembe

Hermes’in Zümrüt Tableti/The Emerald Table of Hermes

Hiçbir hataya düşmeden doğru, tüm hakikatin toplamı. Yukarıda olan aşağıda olandır. İkisi belli bir şeyin gerçekleşmesidir.

Her şey tek bir taştan çıkar ve ayrıca hepsi Bir olanın yarattığı dört elementi içeren, tek bir ortak maddeden yaratılmıştır. Ve başka mucizeler arasında bu ilk taş ilk maddeden doğmuştur. Güneş onun babasıdır, ay onun anasıdır, rüzgâr onu rahminde taşır ve toprak tarafından emzirilmiştir.

O ki bizzat bütün toprağın ve ondaki tesirin babasıdır. Toprağa dönüştürülürse o zaman toprak en latif olan ateş ile en sert olanı nazikçe ve büyük bir sabırla ayırır.

O zaman taş topraktan göğe yükselir, sonra tekrar gökten yere iner ve toprak ile göğün en iyi tesirlerini alır. Bunu başarabilirsen dünyanın ihtişamı senin olur, bütün hastalıkları sona erdirir ve bütün metalleri dönüştürebilirsin.

O ki latif olan merkürü yener, bütün sert ve katı cisimlere nüfus eder, bu yüzden o dünyayla kıyaslanabilir.

Felsefenin üç alemine sahip olduğum için bana Hermes denir.

Türkçesi: Murat Sağlam


True, without error, certain and most true: that which is above is as that which is below, and that which is below is as that which is above, to perform the miracles of the One Thing.


And as all things were from One, by the meditation of One, so from this One Thing come all things by adaptation. Its father is the Sun, its mother is the Moon, the wind carried it in its belly, the nurse thereof is the Earth.

It is the father of all perfection and the consummation of the whole world. Its power is integral if it be turned to Earth.

Thou shalt separate the Earth from the Fire, the subtle from the coarse, gently and with much ingenuity. It ascends from Earth to heaven and descends again to Earth, and receives the power of the superiors and the inferiors.

Thus thou hast the glory of the whole world; therefore let all obscurity flee before thee. This is the strong fortitude of all fortitude, overcoming every subtle and penetrating every solid thing. Thus the world was created. Hence are all wonderful adaptations, of which this is the manner.

Therefore am I called Hermes the Thrice Great, having the three parts of the philosophy of the whole world. That is finished which I have to say concerning the operation of the Sun.

Hiç yorum yok: