RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

10 Ocak 2011 Pazartesi

S.E.T'in Kelebekleri/Papillons of S.E.T1924 yılında Grenelle sokağı, 15 numarada açılan Gerçeküstücü Araştırmalar Bürosu, bir baştan çıkartma, enerji, toplanma, saldırı merkeziydi. Gerçeküstücü Büro, özellikle yöneticiliğini yapan Artaud’un papa’ya, psikiyatri kurumuna, Daila Lama’ya yazdığı mektupların ateşi ile akıllardadır. Birçok farklı eylemin yanında Gerçeküstücü Büro düzenli papillon(kelebek) adı verilen bildirileri yayınladı.


Bizler de S.E.T olarak 21. yüz yılın yeni kelebeklerini oluşturmaya karar verdik. Daha renkli, güncel, mutant kelebeklerimiz ve onları kaplayacak üretim/alıntılama/çalıntılamalarımızla.

İlk kelebek şimdi havalanıyor, artık her hafta başı yeni bir S.E.T. kelebeğiyle buluşmak üzere.

Kelebek 1:  Yaşasın ihtimalsizlik, yaşasın itaatsizlik!

S.E.T “göçebe” araştırma bürosu/Kadıköy, merdivenler

ps:
kelebek dizayn by cins
...........................

Papillons of S.E.T


In 1924, the Bureau of Surrealist Research located at 15 Rue de Grenelle was a center of seduction, energy, gathering, attack. The Bureau is especially in people’s minds with the fever of letters to Pope, the psychiatry institution, Dalai Lama written by Antonin Artaud who directed the Bureau. Apart from many actions, the Bureau of Surrealist Research published periodically flysheets (papillons). As S.E.T. we have decided to make up the new papillons of the 21st century. With our more colorful, current, mutant papillons and our productions/cross-references/plagiarism which will cover them.

The first papillon is now taking off. From now on, every week we are going to meet with a new S.E.T.’s papillon.

1st Papillon: Long live improbability, long live disobedience !

S.E.T “Nomad” Bureau of Research/ Kadıköy, stairs

ps:
designed by cins

Hiç yorum yok: