RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

20 Eylül 2007 Perşembe

İyimser Değil, ÖFKELİYİZ!


Her şeyin tüketime, haz baskısına, ırkçılığa, yabancılaşmaya, çürümeye, dinsel gericiliğe, sermayeye peşkeş çekildiği bir doğu ülkesinde 'iyimserlik' mottosuyla yapılan Bienal ile ruhsal bir ortaklık bulamıyoruz.

İyimser değiliz, sadece öfkeliyiz. Loş sokakların, sarhoş naralarının, kaybedenlerin, barikat hayallerinin, sek sek oynayan çocuk düşlerinin yanında ancak huzurlu olabiliriz...

Benjamin'in doğulu bilgelerden aldığı öğüdü yineliyoruz: Kötümserliğin gücünü devrime katmak.. Önce ruhlarımız kurtarılacak!

Ruhun sokak gürültüleri özgürlük ritminde.

S.E.T.

9 Eylül 2007 Pazar

Tutkunun Plastik Suçları


Tutku Suçlarına mankenleri ve el emeği panoları ile katılan 2 çılgın kızımız; Baysan ve Gamze şimdi de Plastik Şehir adlı sergi ile karşımızda.

Cins, Akıncı ve Özgür Erman'ın feat attıkları kollektif iş, 31 ekim'e dek Maçka/Cumhuriyet parkındaki konteynırda...


Plastik Manifesto

1-plastik şehir’in amaç edindiği görev öncelikle ve en önemlisi yeşilin her tonundan sıkılmış, kırsal yaşamı sıkıcı bulan ve bu durumdan kurtulmak isteyenlere plastik bir hayat sunmaktır.

2-plastik şehir, doğala karşı bir duruş olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle doğaya ait hiçbir öğe plastik şehir’de bulundurulmamalıdır.

3-plastik şehir’de yaşamayı kabul etmiş bir birey bu fikrinden cayamaz.

4-plastik şehir tamamen plastik bir yapılanmaya sahiptir ve bu yapılanmaya ayak uyduramayacakların en başından plastik şehir’e giriş yapmamaları önemlidir.

5-plastik şehir giriş kartına sahip her birey bir adet plastik araba ve bir adet plastik konuta hiçbir ek ücret ödemeden sahip olacaktır.

6-Yapısında bireye ve bireyin ihtiyaçlarına önem veren plastik şehir bireylerin diğer bireylerle olan iletişimlerinde sınırlı vakitleri olduğunu bilir. Bu nedenle her bireye kişisel iletişim araçlarını sunar. Bu araçlar plastik şehir’e giriş yapan her bireye ücretsiz verilir. Daha sonra bu araçları geliştirmek; ihtiyaçları doğrultusunda bireye bağlıdır.

7-plastik şehir’de yaşamayı kabul etmiş bir birey yirmi dört saat gözetim altında bulunduğunu bilmelidir. Bu gözetim, gözetim polisi tarafından gerçekleştirilmekte olup rahatsız olmamaları için bireylere hissettirilmemektedir.

8-Bu gözetim tamamen bireylerin kendi çıkarları için oluşturulmuştur. Gözetim, bireylerin oluşabilecek yeni plastik ihtiyaçlarını veya sorunlarını erkenden tespit edip önlem almak için şarttır ve plastik şehir’e giriş yapmış herkes bunu kayıtsız şartsız kabul eder.

9-plastik şehir yapılanmasında televizyona büyük önem ve yer verir. Televizyoncular plastik şehir’in rahipleri olarak tanımlanır. plastik şehir halkını televizyondan mahrum etmemek plastik şehir yöneticilerinin görevidir. Bu nedenden dolayı şehrin sokak lambaları televizyon şeklinde tasarlanmıştır. Tüm plastik şehir halkı her zaman ve her yerde televizyon izlemeye hazır olmalıdır.

10-plastik şehir, halkına her türlü kolaylığı sağlamak için bünyesinde yapay zeka sistemine yer vermektedir. Bu sistem bireylerin gereksiz işlerini üstlenir ve onların şehir hayatına daha fazla vakit ayırmasını sağlar.

11-Yapay zeka sistemi gönülsüz işçilerce yürütülmektedir.
(işçiler gönülsüz olmalarının sonuçsuzluğu karşısında , metaforun işe yarayacağı yanılgısına düşüp ,gönüllü işçi olmakta karar kıldılar ve kendilerine ‘robot’ demeyi uygun buldular.

12-plastik şehir’e giriş yapmış her birey kendine ait bir veya birkaç ürün üretme, onu özgürce tanıtma ve bu üretilen ürünleri istediği kadar tüketme hakkına sahiptir.

13-Aynı zamanda bireyler kişisel yetenekleri ve amaçları doğrultusunda; bu amaçlarını gerçekleştirmek adına kendi kendilerini tanıtma hakkına da sahiptirler.

14-plastik şehir’de hayat plastik olan her tür yaşam biçimine açıktır. plastik olmayan yaşam biçimleri uygun görülmemekle birlikte bu tür bir yaşam biçimine sahip olanlar gözetim polisi tarafından saptanırsa ağır biçimde cezalandırılacaktır.

15-plastik şehir halkı kendi plastik yaşamını oluşturma ve onu yaşama sürecinde özgürdür. Manifestonun dışına çıkmadığı sürece bireye hiçbir şekilde karışılmayacaktır. Plastik bir hayat oluşturmayı seçen tüm bireylere plastik şehir saygı duyar.


Gelin ve siz de plastik bir hayata adımınızı atın.
Şimdi başvurun ve giriş kartı için %50 indirimden yaralanın.plastic manifest

1-The duty that the plastic city has determined as its purpose is firstly and most importantly serving a plastic life to the people who have been bored of every tone of the green and who find country-side life boring and the people that want to get out this situation.

2-Plastic city has been formed as a presence against the natural. Because of this, not any element that belongs to the nature should be presented in the plastic city.

3-An individual who has accepted to live in the plastic city cannot leave this idea.

4-The plastic city has an entire plastic settlement and it is important that the individuals that will not be able to keep in step with this settlement should not enter to the plastic city in the first place.

5-Every individual that has the entry card for the plastic city will possess of a plastic car and a plastic house without making any additional payment.

6-Plastic city that gives importance to the individuals and the needs of the individuals in its structure knows that, individuals have limited time for their communication with other individuals. That being the case, it offers personal communication equipments to every individual. These equipments are given free to every individual that makes entry to the plastic city. Developing these equipments afterwards depends on the individual according to his/her needs.

7-An individual that has accepted to live in the plastic city should know that he/she is being watched (observed) for twenty-four hours a day. This surveillance is made by the surveillance police and it is not evoked to the individuals in order not to make them become comfortless.

8-This surveillance is actualized entirely for the respective interests of the individuals. Surveillance is necessary in order to formerly determine the new plastic necessities and problems of the individuals that may arise and in order to take precaution and every individual that has made entry to the plastic city accepts this unconditionally.

9-Plastic city gives a great importance to television in the settlement of the plastic city. Television operators are defined as the priests of the plastic city. Not depriving the population of the plastic city from the television is the duty of the managers of the plastic city. Because of this reason, the street-lights of the city are designed like television. Entire plastic city population should be ready to watch television everywhere and every time.

10-Plastic city gives place to ‘’artificial intelligence system’’ within its structure in order to present every easiness to its population. This system takes in charge the unnecessary works of the individuals and enables them spare their time more to the city life.

11-Artificial intelligence system is being carried by involuntary workers.
(Against the ineffectiveness of being involuntary, the workers fell into the delusion that the metaphor will work, and have decided to be voluntary workers and they find appropriate to call themselves as ‘’robot’’.)

12-Every individual that has made entry to the plastic city has the right to produce one or more products that belong to him/her, the right to advertise these products freely and the right to consume these products as much as he/she wishes.

13-At the same time, all of the individuals, according to their talents and purposes, in order to actualize these purposes have the right to advertise themselves.

14-Life in plastic city is open to every kind of life-form which is plastic. The life-forms which are not plastic are not found appropriate and the individuals that have these kinds of life-forms will be punished strictly when this situation is assigned by the observation police.

15-The population of the plastic city is free to form its own plastic life and in the process of living this life. Individuals will not be interfered by no matter of means unless they go out of the manifest. Plastic city respects all individuals that have chosen to form a plastic life.


Come and you too take your step into a plastic life.
Apply now and benefit from 50 % discount for entry card.

1 Eylül 2007 Cumartesi

set-izmarit-asfalteylemler