RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

30 Ağustos 2010 Pazartesi

Santa Sangre; Sürrealist 1 Film midir?


Gizemciliğin içine kapalı bazı okullarına sürekli gönderme yapan bir metafizik, Freud’dan çok Jung kökenli bir psikanaliz bağlantısı ve takıntılı bir sinema aşkıyla yoğrulmuş bir film Sürrealist olarak kabul edilebilir mi?
3 filmiyle Sürrealist sinemada Bunuel ve Svankmajer ötesinde anti-modernist, kendine has bir gerçeküstücü imge yaratan Jodorowsky ile ilgili kesin cümleler kurmak zor gözüküyor.

Arrabal ve Topor ile birlikte kurduğu Panik Hareketi dönemindeki çalışmaları ile (tiyatro, happining ve sinema) yeni, dönemin ruhuna uygun ve şok öğesini canlandıran bir Sürrealizm
kurdukları inkar edilemez. Sürrealist klasik kökene bağlı ama kendi sinemasının damgasını da taşıyan Fando&Lis, kendi anti-modernist metafiziğini ortaya koyduğu El Topo ve Holy Mountain filmlerinin ardından çektiği 3 film(Tusk, Santa Sangre, Rainbow Thief) acaba ne derece Sürrealist filmler olarak okunabilir?

Sadece gizemci gelenek ile bağıntısından dolayı Jungçu bir çizgide gömek zor Jodorowsky’yi, çünkü her filminde çokça Freudyen gönderme demevcut. Kadın merkezli, akışkan(kandan denizler), arketiplere açık imgeler Jodorosky’de geniş olarak vardır ve özenle okunmalıdırlar. Ama Sürrealizmin kendiside de Simon Magus, Yahudi Abraham, Paracelsus gibi figürler merkezi öneme sahip olmuştur. Hatta Bréton; 2. Sürrealist manifesto da açıkça Sürrealizmin hakiki ve köklü olarak okültleştirilmesi çağrısında bulunmuştur.

Jodorowsky de hakikate kafayı takmış, bilmenin acı yolunda ilerlemiş herkes gibi zihni çok karışık biridir ve ondan bir tutarlılık beklemek belki de başlı başına hatadır. Ama şu kesin ki Santa Sangre(ki son 3 filmi içinde önceki üç filmine en yakını olduğunu düşündürdüğü için) birkaç rüya sahnesi ve bolca ruhbilimsel gönderme sayesinde Sürrealist olarak nitelendirilemez.

21. yüzyıl hala kendi Sürrealist sineması bekliyor.


Rafet Arslan(S.E.T.)

23 Ağustos 2010 Pazartesi

Jean Benoit sonsuzda....


Jean Benoit, 1922-2010
Marki de Sade'ın tılmizi, Sürrealist eylemlere aktif katılmış kara düş yaratıcısını ugurladık.

18 Ağustos 2010 Çarşamba

Hiçlikte Monoloğlar


Bay Perşembe:
etrafımız bir sürü sahte entellektüelle,yalan insanla dolmuş. üreten, özne olandan geçtim.
neredeyse kimse okumuyor, okuyanların büyük çoğunluğu okuduğunu anlamıyor. kimse zora gelmek istemiyor, küçücük bir azınlık dışında; herkes sadece eğlenmek istiyor, ekran protezine tapıyor.
yıkım sayacı hızla ilerlerken, iyi görebilmek lazım karşıda olanları..

OnstOn:
atıklarımız atıyoruz.. saymıyoruz zamanı ya da şehirleri.. kağıtlara boşalıyoruz, boş kağıtları çoğaltmıyoruz.. hiç bir şey yapmak zorunda değiliz bu saatten sonra.. çünkü yapacak çok şeyimiz var..

12 Ağustos 2010 Perşembe

Milliyetçiliğe Karşı Sürrealizm...

Biz gerçeküstücüler vatanımızı sevmiyoruz… Birer yazar ve sanatçı olarak, yüzyılların kültürel mirasını reddetmenin söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Bugün, bunun bizler için evrensel bir miras olduğunu hatırlatmaktan üzüntü duyuyoruz… Bir Fransız tarafından yalnızca Fransız kültürel birikiminin sahiplenilmesine, Fransa’da Fransızlık duygusunun yüceltilmesine kesinlikle karşı çıkıyoruz…
André Breton

4 Ağustos 2010 Çarşamba

Şebeke 3 -online


http://sebekefanzin.blogspot.com/2010/08/sebeke-fanzin-3.html