RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

27 Temmuz 2009 Pazartesi

Gerçeküstü

Gerçeküstü, gerçeğin dışında bir alanı hedef almış değildi, tam tersine, gerçeğin el atılmamış, henüz keşfedilmemiş, açığa çıkarılmamış bölgelerine uzanma amacı programının ilk maddesiydi. Kaçış yerine üzerine gitmekten, uyuşma yerine uyanık durmaktan, uzlaşma yerine diklenmekten dem vurmak gerekirdi.
Enis Batur

Hiç yorum yok: