RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

25 Ağustos 2008 Pazartesi

3. Uluslararası Sürrealist Festival Londra (bölüm 2)
12 kelimemize Arjantin'deki dostlardan gelen otomatik şiirin Ayşe Özkan tarafından yapılan çevirisi, ingilizce ve İspanyolca metinleriyle. Ayrıca J. Carlos'un yolladığı 3 tane pasaj Dérive fotoğrafı ile birlikte...

DÉRIVE THROUGH PASAJE GUEMES

LEZBIYEN menekşe gözlerin heykeli
MAKAS yosunlar arasında donmuş ağzı açık
Toprak dudakların GÖKGÜRÜLTÜSÜ
Beyaz çarşaflar ortasında bir kadın kolu gibi çatallanan SOKAK
Buyurgan topografik bir sahnenin İÇUZAYINA doğru
Kafes çaydanlıklar titriyordu şimşek çaktığında
Sınırsız BALIKLAR ve leziz şikayetlerle
Ökseotu ve ateşin AYAKLANMASI
Gölgesi olmayan izsiz ayakizleri ile solgun PERSONA
Ya da burda doğum yeri üzerinde KAN
Horozibiği HÜCRESİNDEN zigzag kaçış arayan
PSİŞİK panoromalar arasından


LESBIAN caryatid of violet eyes
SCISSORS open-mouthed frosted between lichens
THUNDER of earthy lips
STREET which forks as a woman arm in the midst of the white sheets
into INNER SPACE of a magisterial topographic stage
and tremble the lattice TEAPOTS in the twilight
with unlimited POISSONS and delicious complaints
REBELLION of mistletoe and fire
pale PERSONA with no traces of footprints without shadows
or BLOOD here on the place of birth
looking escape on zigzag from the amaranth CELL
through the PSYCHIC Panoramas.


LESBIANA cariátide de ojos violáceos
TIJERA boquiabierta escarchada entre líquenes
TRUENO de labios terrosos
CALLE que se bifurca como un brazo de mujer entre sábanas blancas
en el ESPACIO INTERIOR de un escenario topográfico magistral
Y tiemblan las TETERAS de celosía en el ocaso
con VENENOS sin fin y deliciosos lamentos
REBELION de muérdago y fuego
PERSONA pálida sin rastros de pisadas y sin sombra
sin señales de SANGRE aquí en el lugar del nacimiento
que busca en zigzag salir de la CELDA de amaranto
en los Panoramas PSIQUICOS.

Hiç yorum yok: