RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

19 Mayıs 2011 Perşembe

Yıkım’ınManifestosu/Manifesto of Destruction


Manifesto of Destruction


We hereby declare that:
We are the embryos of a new existence and don’t be afraid of getting crushed under the collapsed old! We are as much insulated miserables as imaginary escapees! We are as much helpless cowards as poisonous plants!

Destruction and aesthetical poetic existence!

against the struggle of the greedy banker minorities having foolish and banal passions, and of the insatiable and jealous majorities sunk into debt and excretion, to exist;
against the peoples who have lost their mind to the gnawing vampire of entertainment and their souls to the bombastic bombs of the wars;
against the maximum security systems’ protective shields, password-based lives and the paranoia of fear;
against the art of love-making between sellers and customers and the bandwagons they kill each other to catch;
against the teenage cyber war troops who grew up on synthetic and the cyber personalities who were brought up on opium;
against the Mercury, Venus and Mars projects and their electronic ruling;
against the radiation rains and the fields of organic corn;
against the vegetable, animal and fur coat farms;
against the drug generation, coup generation and liberal generation;
against the religious robes, turbans, white shirts and ties; against the non-erotic and the sex maps;
against the cultural revolutions blooming thousands of flowers and the temples of labor;
against the advertisement consumers and marching bands;
against the glass towers and robotic combat units;
against the vision, mission and holy book ciphers;
against the huge prisons, supermarkets and supernova explosions;
against the hadron collisions and artificial DNA egos;
against the feminine lines of Eros and the ethicists who commit soul murders;
against the magnetic field theories and spy satellites;
against the ideas and the static utopias.

Destruction and Esthetical poetic Existence !

*
Yıkım’ınManifestosu

Bu manifesto ile herkese bildiriyoruz ki ;

Bizler yeni varoluşun embriyolarıyız ve eskinin yıkıntıları altında ezilmekten korkmuyoruz ! Hepimiz yalıtılmış zavallılar olduğumuz kadar düşsel firarileriz! Hepimiz çaresiz korkaklar olduğumuz kadar zehirli bitkileriz !

Ahmak ve bayağı tutkuları olan obur banker azınlıklarla, borca ve dışkıya batmış doymak bilmez kıskanç çoğunlukların varolma çabalarına karşı,
eğlencenin kemirgen vampiri ile aklını ve savaşların şatafatlı bombalarıyla ruhunu yitiren halklara karşı,
maksimum güvenlikli sistem koruma kalkanları, şifreli yaşamlar ve korkunun paranoyasına karşı,
satıcı-müşteri sevişmeli sanata ve paylaşılamayan akımlarına karşı,
sentetikle büyüyen yeni yetme siber savaş tayfalarına ve afyonla serpilen siber kişiliklere karşı,
merkür venüs mars projeleri ve elektronik hükümranlıklara karşı,
radyasyon yağmurları ve organik mısır tarlalarına karşı,
bitki-hayvan ve kürk manto üretim çiftliklerine karşı,
uyuşturucu kuşağı, darbe kuşağı, liberal kuşağa karşı,
cübbe sarık ve beyaz gömlek kravatlara karşı, erotik olmayana ve cinsel haritalara karşı,
bin çiçek açan kültür devrimleri ve emek tapınaklarına karşı,
reklam tüketicileri ve bandolara karşı,
cam kuleler ve robot savaş birimlere karşı,
vizyon-misyon ve kutsal kitap şifrelerine karşı,
dev hapisaneler marketler ve dev super nova patlamalarına karşı,
hadron çarpışmaları ve yapay dna’lı benliklere karşı,
erosun dişil hatları ve ruh cinayeti işleyen ahlakçılara karşı,
manyetik alan teorileri ve casus uydulara karşı,
idealar ve statik tüm ütopyalara karşı

Yıkım ve Estetik şiirsel Varoluş !

Hiç yorum yok: