RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

10 Ağustos 2009 Pazartesi

Kahinin Yazgısı

Yaşadığımız çağın gitgide daha çok maddeciliğe ve yararcılığa yönelmesi karşısında; gelecek için zihinsel hazlarla yaşamayanların kabul görmediği bir toplum öngörmek yanlış olmayacak. Yazar, düşünür, hayalci, şair, metafizikçi, gözlemci… bir bulmacayı çözmeye çalışan yada düşüncesini açıklayan her kişi, yanlış bir çağa düşmüş gibi, tıpkı iktiyozorların ya da mamutlar gibi yer yüzünden yok olmaya yazgılı olacaktır.

Giorgio de Chirico

Hiç yorum yok: