RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

24 Nisan 2007 Salı

27 OCAK 1925 BİLDİRGESİ

Halk arasında aptalca yayılan, girişimimizle ilgili yanlış yorum karşısında,
Her türlü kekeme yazınsal, oyunsal, düşünbilimsel, yorumsal, giderek çağdaş tanrıbilimsel eleştiriye karşı kamuoyuna şu noktaları duyuruyoruz:

1. Yazınla uzaktan yakından ilgimiz yoktur; Ancak, gerektiğinde, herkes gibi, yazını da pekala kullanabilecek yetenekteyiz.
2. gerçeküstücülük yeni ya da öbürlerinden daha kolay bir anlatım yolu ya da şiirin doğaötesi biçimi değildir; Zihnin (tin'in) tümel kuruluşudur Ve tabii ona benzeyen her şeyin.
3. Bir devrim yapmaya kesin kararlıyız.
4. devrim sözcüğünün yanına gerçeküstücülük sözcüğünü salt bu devrimin çıkar gözetmeyen, her şeyden kopuk, giderek hepten umutsuz niteliğini göstermek için oturttuk.
5. insanların törelerini değiştirmeye kalkmak gibi bir savımız yok, buna karşılık onlara düşüncelerinin kırılganlığını, evlerini hangi devingen temellere, hangi çukurlara oturttuklarını göstermeyi ciddi olarak düşünüyoruz.
6. Topluma şu gösterişli uyarıyı yapıyoruz: Ayak sürçmelerine dikkat etsin, zihninin atacağı her yanlış adımı yakalayacağız.
7. Toplum, düşüncesinin bütün dönemeçlerinde bizi karşısında bulacak.
8. Bizler başkaldırı uzmanlarıyız. Beceremeyeceğimiz, gerektiğinde kullanamayacağımız eylem biçimi yoktur.
9. Özellikle batı dünyasına diyoruz ki: Gerçeküstücülük yaşamaktadır, - Peki ama, nedir şu sırtımıza yapışan yeni bilmem-ne-cilik (isme)? Gerçeküstücülük yeni bir şiir sanatı değildir. O, zihnin kendine yönelttiği ayakbağlarını, Gerektiğinde demir çekiçlerle, Umutsuzca ezmeye kararlı çığlıktır!

Gerçeküstücü Araştırmalar Bürosundan15. Grenelle Sokağı
Louis Aragon, Antonin Artaud, Jacques Baron, Joe Bousquet,J.-A.Boiffard, André Breton, Jean Carrive, René Crevel, Robert Desnos,Paul Eluard, Max Ernst, T. Froenkel, Francis Gérard, Michel Leiris,Georges Limbour, Mathias Lübeck, Georges Malkine, André Masson,Max Morise, Pierre Naville, Marcel Noll, Benjamin Péret,Raymond Queneau, Philippe Soupault, Dédé Sunbeam, Roland Tual

Türkçesi: Bertan ONARAN

Hiç yorum yok: