RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

13 Şubat 2012 Pazartesi

Gerçeklik Terörü istim üzerinde...

Periferi'nin Gerçeklik Terörü sergileri zamandaş olarak Mayıs 2012 de açılıyor. Yurtiçi ve dışından konseptle bağlantılı üretim yapan çok "sıkı" bir ekiple hazırlıklar heyacanla sürüyor. Kuşkusuz bu hareket; özgür imge, bağımsız sanat, karşıt kültür anlamında önemli bir çabadır. Sansüre, kitleleşmeye, kültür endüstrisine, sinik kolaycılığa, "miş gibi" olma hallerine karşı da bir hamledir.
Yıkım 2011'de yaratılan enerjinin daha üst boyuta taşınacağı bu kampanyanın havai fişekleri yakında belirecektir.

Hiç yorum yok: