RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

8 Şubat 2012 Çarşamba

ANGYE GAONA’nın Özgürlüğü Engellenemez

Uluslararası Sürrealist Harekete bağlı Kolombiyalı şair/sanatçı Angye Gaona'ya açılan dava ile ilgili bir S.E.T bildirisi kaleme aldık. Bu açıklama son bir kaç aydır açılan uluslararası dayanışma kampanyası ile eşgüdüm içersinde.


Bu açıklamanın dolaşıma girmesi ardından metni yazarlar, sanatçılar ve aydınları kapsayan bir imza kampanyası dönüştürüp, toplanan imzaların uluslararası kamuoyuna duyurulmasını ve Kolombiya hükümetine baskı yapmak için göndereceğiz. düşünüyoruz. Devamında Angye'nin durumuna dair duyarlılık yaratacak farklı etkinlikler gündemimizde var.


Şu an için sanatçı arkadaşlardandileğin metni paylaşması ve bize "ad-soyad" ve kendini ifade eden bir tanımla(sanatçı, ressam, şair, akademisyen) birlikte surrealistaction@gmail.com adresine bildirmesidir.

çağrı metni için:

http://www.e-skop.com/skopbulten/angye-gaonanin-ozgurlugu-engellenemez/552

Hiç yorum yok: