RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

21 Eylül 2009 Pazartesi

VİDEODROME//politik pornografi için bir alet çantası
'Gündelik hayatı ele geçiren şiddet karşısında, şiddetli olmalıyız. Nihilist saldırganlığın doğurgan enerjisini hatırlayarak işe başlayabiliriz
Sistemim hayatın her alanında ürettiği pornografiden çıkış, içten patlayarak pornografiyi aşacak; yeni bir pornografi ile olacaktır; porno politik ile mümkün olacaktır.'
(Toplum Düşmanı Olabilmek İçin)

politik pornografi kendi alet çantası kuram ve eylem kadar, imgelem ile dolduracaktır.Cronenberg'in Videodrome'mı geniş bir zihin cimlastiği alanı sunar. gündeliğin sistem tarafından pornolaştırılması, snuff'un herkesçe üretildildiği-tüketildiği çıldırmış bir dünya, gerçeklik terörü, sıradan insanların sapıklıkları, muhafazakar-faşizan politikaların sapkınlığa savaş iddiasıyla insanları cinsel olarak tahrik eden bir çekim alanı yaratması, medikal alanda faaliyet gösteren bir şirketin aynı zamada silah üreticisi olması, yeni cinsel oganlar ve Freud’a farklı bir dönüş, alıcının mesajın kendisi haline gelmesi, et olarak beden dönüşümü, siberpunka dolayısıyla makinenin yeni ayağı siberteknolojiye geçiş(existance'da kaldığı yerden devam edecek), gerçeklik ile sahtanenin birbirine girdiği simülasyon evreni(rahmetli Baudrillard her geçen gün daha haklısın)...

Afrika'daki su yataklarını neden ilaç ve enerji şirketleri satın alıyor dersiniz?

Hiç yorum yok: