RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

26 Ekim 2011 Çarşamba

e-skop dergi "Sürrealizm Yaşıyor" dosyası yayında

-Postmodern Zamanlarda Gerçeküstücü Devrim/Rafet Arslan

http://www.e-skop.com/skopbulten/surrealizm-yasiyor-postmodern-zamanlarda-gercekustucu-devrim/419

-Sürrealizm ve Mimarlık Yeniden/Nur Altınyıldız Artun

http://www.e-skop.com/skopbulten/surrealizm-yasiyor-surrealizm-ve-mimarlik-yeniden/420

-Sürrealist Mimarlık Manifestosu/Jean Arp

http://www.e-skop.com/skopbulten/surrealizm-yasiyor-surrealist-mimarlik-manifestosu/421

-Mehmet Koyunoğlu'nun Sirk Evreni/Ali Artun

http://www.e-skop.com/skopbulten/surrealizm-yasiyor-mehmet-koyunoglunun-sirk-evreni/422

Hiç yorum yok: