RUHUN SOKAK GÜRÜLTÜSÜ DÜŞ RİTMİNDE

THE DIN OF STREET SPIRIT SOUNDS IN THE RYTHME OF DREAMS

18 Aralık 2008 Perşembe

Özgürlük Hayaleti

gösterinin tüketim virüsünün yarattığı sahte tutkular, ışıltılı vitrinlerin patlayan camlarında sönüyorlar aslında. kösnül fetişizmin nesneleşmesinden, radikal öznelliğin arzu dünyasına geçişte ayaklanma 'tavşan deliğidir'

bu bir zaman meselesi olabilir, patlayan vitrinler ruhsal dönüşüm için birer çağrıdır

ayaklanma arzunun boşalmasıdırFotoğraflar:Atina isyanı her yerde eylemi

Gent/Belçika

Hiç yorum yok: